Personalia

Bestuur


H. van Driel (interim voorzitter en penningmeester)

Bestuurslid als afgevaardigde vanuit de deelnemersraad.


D. Hensing

Afgevaardigde in het bestuur vanuit de Examencommissie. 


Examencommissie

D. Hensing (onafhankelijk voorzitter)

Werkzaam geweest bij Defensie, onder meer als Hoofd stafgroep EOCKL (materieel en personeel) en Commandant bij de Koninklijke Marechaussee van de toezichthouders Wet vervoer gevaarlijke stoffen.


J. Fiers

Werkzaam geweest bij Defensie (EOD) met als laatste functie landmachtvertegenwoordiger in het Defensiebreed EOD - Kenniscentrum.


L.J. Lodder

Civieltechnisch deskundige met ervaring in de civieltechnische ondersteuning bij het opsporen van CE en momenteel werkzaam bij Boskalis.


J.A.C. Kok

Professional uit het beroepsonderwijs (onderwijskundige en senior trainer/consultant). Landelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen (inhoud, toetsing, examinering) en de selectie en certificering van aanbieders van opleidingen / nascholing.


Werkgroep Examinering OCE

De Werkgroep bestaat uit inhoudelijk deskundigen van de deelnemers.

Contact

Heeft u vragen of komt u er niet uit?

Wij helpen u graag.

 

0345-471394       Stuur een mail

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.