Organisatiestructuur

De examenstructuur voor OCE-deskundigen binnen de Stichting Examinering OCE is ingericht volgens de eisen van het WSCS-OCE. Hieronder wordt de organisatiestructuur toegelicht.


Bestuur, deelnemers en Examencommissie

De Stichting Examinering OCE is opgericht dóór en vóór gecertificeerde opsporingsbedrijven. 


Het bestuur van de stichting is onafhankelijk en bestaat uit de heren C.E.M. van Dongen, D. Hensing en H. van Driel. Laatstgenoemde is een afgevaardigde vanuit de deelnemersraad. 


Bedrijven die zijn gecertificeerd conform het WSCS-OCE kunnen deelnemer worden van de stichting. De examenstructuur is primair opgericht voor het examineren van (aankomende) OCE-deskundigen van deelnemers. Voor het examen Basiskennis OCE, dat ook voor derden op de projectlocatie een vereiste is, kan iedereen zich aanmelden. Daarnaast kunnen onder voorwaarden examenkandidaten voor het examen (Assistent en Senior) OCE-deskundige van niet-deelnemers zich aanmelden. Deze specifieke voorwaarden staan in het document EXA-OCE.012.


Examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke Examencommissie. Voor het afnemen van praktijkexamens worden door het Bestuur examinatoren benoemd. Dit zijn Senior OCE-deskundigen in loondienst bij de deelnemers met veel praktijkervaring. De Examencommissie stelt de voor examinering vereiste normdocumenten en reglementen vast. Het bestuur keurt deze goed. De Examencommissie wordt bijgestaan door een Werkgroep Examinering OCE, die bestaat uit praktijkdeskundigen van de deelnemers.


Werkwijze examenstructuur samengevat

  • De eindtermen voor de vier functieniveaus binnen het proces van het opsporen van CE staan in bijlage 2 van het WSCS-OCE. Deze worden binnen de Stichting Examinering OCE uitgewerkt in toetstermen, welke worden vastgesteld door de Examencommissie (aangeduid als Document Eind- en Toetstermen).
  • Op basis daarvan worden examenopgaven vastgesteld door of namens de Examencommissie. De examens kunnen bestaan uit een theorie- en praktijkexamen, alsook een examenonderdeel CE-herkenning / identificatie. De toelichting op de verschillende examens vind u elders op deze website.  
  • Praktijkexamens worden afgenomen door twee Examinatoren, die onafhankelijk zijn van de examenkandidaat. 
  • Examenuitslagen worden vastgesteld door of namens de Examencommissie, die tevens de instantie voor bezwaar is. Beroep kan worden ingesteld bij een College van Beroep.
  • De algehele organisatie van de examen stichting is in handen van het secretariaat.  

Contact

Heeft u vragen of komt u er niet uit?

Wij helpen u graag.

 

0345-471394       Stuur een mail

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.