Deskundigheidseisen opsporen CE

In het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) worden de volgende vier deskundigheidsniveaus onderscheiden.

Basiskennis OCE

Het examen Basiskennis OCE bestaat uit één onderdeel, namelijk een theorie-examen met alleen meerkeuze vragen 


De kandidaat kan zich voorbereiden op het examen door zelfstudie van het Document Eind- en Toetstermen Basiskennis OCE (EXA-OCE.008) of door zich aan te melden voor een cursus die worden verzorgd door de deelnemers. Raadpleeg de inschrijvingstabel voor data en locaties.Meer informatie

Assistent OCE-deskundige

Het examen voor de Assistent OCE-deskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen;
  2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten (oppervlakte- en / of dieptedetectie);
  3. CE-herkenning, bestaande uit een deel veldherkenning en een deel fotoherkenning (herkennen op hoofdsoort).

Het praktijkexamen en het examen CE-herkenning wordt op één dag afgenomen. Voor het theorie-examen kan er elke maand op een vaste dag en tijd worden deelgenomen aan een examen. Voor meer informatie over het examen kan het Document Eind- en Toetstermen Assistent OCE-deskundige (EXA-OCE.009) worden geraadpleegd. Zodra de kandidaat is aangemeld voor het eerste examenonderdeel wordt er een account aangemaakt voor de webtool. De kandidaat dient hiervoor een mailadres en mobieltelefoonnummer op te geven bij de aanmelding.Meer informatie

OCE-deskundige

Het examen voor de OCE-deskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen en enkele open vragen over de werking en samenstelling van CE;
  2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten over detectie met benadering, de identificatie van CE en de interpretatie van meetdata;
  3. CE-identificatie, bestaande uit een deel veldidentificatie en een deel foto-identificatie en het geven van gemotiveerd advies voor het veiligstellen van het CE.

Het praktijkexamen en het examen CE-identificatie wordt op één dag afgenomen. Voor het theorie-examen kan er elke maand op een vaste dag en tijd worden deelgenomen aan een examen. 

Voor meer informatie kan het Document Eind- en Toetstermen OCE-deskundige (EXA-OCE.010) worden geraadpleegd. Zodra de kandidaat is aangemeld voor het eerste onderdeel wordt er een account aangemaakt voor de webtool. De kandidaat dient hiervoor een mailadres en mobieltelefoonnummer op te geven bij de aanmelding.Meer informatie

Senior OCE-deskundige

Het examen voor de Senior OCE-deskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen en enkele open vragen over de werking en samenstelling van CE en wet en regelgeving;
  2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten over detectie met benadering, de identificatie van CE en de interpretatie van meetdata;
  3. CE-identificatie, bestaande uit een deel veldidentificatie en een deel foto-identificatie (inclusief artikelen van voor en na WOII) en het geven van gemotiveerd advies voor het veiligstellen van het CE.

Het praktijkexamen en het examen CE-identificatie wordt op één dag afgenomen. Voor het theorie-examen kan er elke maand op een vaste dag en tijd worden deelgenomen aan een examen. Voor meer informatie kan het Document Eind- en Toetstermen OCE-deskundige (EXA-OCE.011) worden geraadpleegd. Zodra de kandidaat is aangemeld voor het eerste onderdeel wordt er een account aangemaakt voor de webtool. De kandidaat dient hiervoor een mailadres en mobieltelefoonnummer op te geven bij de aanmelding.Meer informatie

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.