Theorie-examens

Het theorie-examen wordt afgenomen volgens het desbetreffende Document Eind- en Toetstermen. Belangrijkste daarin zijn de eind- en toetstermen, waarin concreet staat genoemd over welke onderwerpen aan de kandidaat vragen worden gesteld. Verder is er de toetsmatrijs met de verdeling van de vragen over de eindtermen en de cesuur (de minimale score om een voldoende te halen). 


Inschrijven, bevestiging en examendatum

  • Kandidaten ontvangen bij inschrijving een bevestigingsbrief met de persoonlijke gegevens van de kandidaat, onder vermelding van het deskundigheidsniveau en examenonderdeel waarvoor is aangemeld.
  • Als bij de aanmelding ook de examendatum reeds bekend is, bevat de schriftelijke inschrijvingsbevestiging tevens de bevestiging van examendatum en -plaats. 
  • Het examen (Assistent) OCE-deskundige bestaat uit een examenonderdeel theorie, praktijk en CE herkenning. Normaliter wordt het praktijkexamen gecombineerd met het examen CE herkenning. 
  • De kandidaat dient zich daarbij per examenonderdeel aan te melden en ontvangt telkens een schriftelijke inschrijvingsbevestiging. 
  • Facturen worden separaat, normaliter aan het einde van de kalendermaand, toegezonden.

Lesstofpakketten

  • De Stichting Examinering OCE geeft geen lesstofpakketten uit en is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor lesstofpakketten die worden uitgegeven door derden. De exameneisen staan in het desbetreffende Document Eind- en Toetstermen. 

Praktische informatie

  • De examenkandidaat dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het examen op de examenlocatie aanwezig te zijn. 
  • De kandidaat dient zich tijdens het examen te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 
  • De examenleider zal de opzet, het verloop en de examenregels vooraf mondeling toelichten.
  • Examens worden afgenomen op basis van het betreffende Document Eind- en Toetstermen en het Algemeen Examenreglement. Op het afnemen van praktijkexamens is tevens het Reglement voor het afnemen van praktijkexamens van toepassing. Klik hier voor de geldende documenten.  

Direct inschrijven

Bekijk hier ons examenaanbod en schrijf u direct in.


Examenoverzicht

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.