Praktijkexamen

De examens voor Assistent-, Senior- en OCE-deskundige omvatten ook een praktijkexamen. De kandidaten krijgen twee praktijkopdrachten betreffende detectie, benadering (met identificatie) op het niveau dat wordt getoetst. Op dezelfde dag wordt ook het examenonderdeel CE-herkenning of CE-identificatie afgetoetst. 


Hoe werkt het?

 • Zie voor de praktijkexamenopdrachten het Document Eind- en Toetstermen en / of de opdrachtformulieren onder documenten. De kandidaat wordt gevraagd om de opdrachten vooraf zorgvuldig door te lezen, inclusief de instructies.
 • De kandidaat dient de in het desbetreffende Document Eind- en Toetstermen genoemde gebruiksgerede detectoren (inclusief toebehoren) mee te nemen. De deelnemer / kandidaat wordt aanbevolen om daags voor het praktijkexamen de werking en compleetheid van detectoren en hulpmiddelen goed te controleren en desnoods reservemiddelen mee te nemen!
 • Bij de aanmelding voor het praktijkexamen via internet worden door de deelnemer zelf de praktijkexaminatoren opgegeven. Het bedrijf dat de kandidaat heeft aangemeld is er zelf voor verantwoordelijk dat deze op de examendatum ook tijdig aanwezig zijn.
 • De examenleider draagt zorg voor de voor het afnemen van het examen benodigde documenten.
 • Zie hieronder voor de nadere toelichting op het plannen van praktijkexamens en de inzet van praktijkexaminatoren. 


Instructie voor het plannen van praktijkexamens

Deelnemers dienen zelf examinatoren te regelen en het praktijkexamen vervolgens zelf te plannen. De werkwijze is als volgt.

 • Informeer (bij collega deelnemers) naar de beschikbaarheid van praktijkexaminatoren. Klik hier voor het overzicht van praktijkexaminatoren.
 • Kijk in de planningsmodule naar de beschikbaarheid van de examenlocatie.
 • Stem met praktijkexaminatoren, kandidaten en secretariaat de mogelijke examendatum af. Tip / verzoek: probeer examens zoveel mogelijk op dezelfde dag te plannen.
 • Verricht de voorlopige aanmelding via de planningsmodule en verzend de aanmelding.
 • U ontvangt vervolgens van het secretariaat per e-mail bericht voor akkoord en de examinatoren ontvangen daarvan een afschrift. Pas na akkoord van het secretariaat is de aanmelding definitief. Er volgt daarna per post nogmaals een bevestiging.

Inzet van praktijkexaminatoren

 • Praktijkexamens worden afgenomen door twee praktijkexaminatoren, welke niet betrokken mogen zijn geweest bij de opleiding van de desbetreffende examenkandidaat.
 • Twee examinatoren kunnen slechts één kandidaat tegelijkertijd examineren.
 • Omwille van de uniformiteit van de examinering dient bij het afnemen van praktijkexamens één examinator te worden gekozen uit de door de Stichting Examinering OCE benoemde vaste groep van praktijkexaminatoren. De andere praktijkexaminator kan worden geselecteerd uit de examinatorenpoule, die bestaat uit examinatoren voorgedragen door de deelnemers (zie hieronder). Klik hier voor een overzicht van praktijkexaminatoren. 
 • Praktijkexamens worden namens de Examencommissie voorbereid en begeleid door een Examenleider van het secretariaat. Het secretariaat / de Examenleider regelt het examen, houdt toezicht op het examen en verwerkt de examenresultaten.
 • Met inachtneming van de bovenstaande regels dient de deelnemer eerst zelf de examinatoren te regelen! Het plannen van een examendatum vindt vervolgens plaats met behulp van de planningsmodule. Om na te gaan of de examenlocatie en Examenleider op de gewenste datum beschikbaar is, wordt aanbevolen om vooraf  contact op te nemen met het secretariaat. 

Voordragen en benoemen van praktijkexaminatoren

Praktijkexaminatoren worden op voordracht van de deelnemers aangesteld door het bestuur. Deelnemers kunnen maximaal twee examinatoren voordragen met behulp van het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier dient te worden ondertekend door de deelnemer en de kandidaat examinator.  Na ondertekening graag per post of e-mail toezenden aan het secretariaat. Zie voor de benoemingsprocedure EXA-OCE.007.


Direct inschrijven

Bekijk hier ons examenaanbod en schrijf u direct in.


Examenoverzicht

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.