Inschrijven examen Senior OCE-deskundige

Wijzig examen
Examendatum
Aanvang
Vrijdag 01 november 2019
09:00

Het hoogste deskundigheidsniveau is die van Senior OCE-deskundige. Deze functionaris is de eindverantwoordelijke voor het CE deel binnen het project. De eind- en toetstermen van dit deskundigheidsniveau hebben onder andere betrekking op de interpretatie van (digitale) meetgegevens, aanvullende munitieherkenning (voor- en naoorlogs) en de basisprincipes rondom vernietiging. Daarnaast betreft het eind- en toetstermen inzake projectvoorbereiding, projectleiding en projectcommunicatie.

Het examen voor Senior OCE-deskundige is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over het certificaat OCE-deskundige. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over minimaal drie jaar ervaring als OCE-deskundige. In deze periode dient aantoonbare ervaring met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces te zijn opgedaan.

Het examen Senior OCE-deskundige bestaat uit een schriftelijk examen en een examenonderdeel munitieherkenning.


examendatum
Gegevens aanmelder

Gegevens aanmelder

Is deelnemer van Stichting Examinering OCE

Is deelnemer van Stichting Examinering OCE

Ja *
Ja *
Nee *
Nee *
Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *
Overige gegevens worden overgenomen van de deelnemersovereenkomst

Overige gegevens worden overgenomen van de deelnemersovereenkomst

Gegevens kandidaat

Gegevens kandidaat

Kandidaat is een ZZP'er
Kandidaat is een ZZP'er
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres
Examen gegevens

Examen gegevens

Type examen

Type examen

Initieel / hercertificering theorie-examen *
Initieel / hercertificering theorie-examen *
Herkansing theorie-examen *
Herkansing theorie-examen *
Kandidaat beschikt over (alleen bij initieƫle inschrijving)

Kandidaat beschikt over (alleen bij initieƫle inschrijving)

Certificaat OCE-deskundige met nummer *
Certificaat OCE-deskundige met nummer *
Kandidaat beschikt over (alleen bij hercertificering inschrijving):

Kandidaat beschikt over (alleen bij hercertificering inschrijving):

Certificaat Senior OCE-deskundige met nummer *
Certificaat Senior OCE-deskundige met nummer *
Verklaring voldoen aan ervaringseis:

Verklaring voldoen aan ervaringseis:

De rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanmelder (deelnemer of derde in de hoedanigheid van werkgever) verklaart door ondertekening van dit formulier dat de kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar projectervaring als OCE-deskundige zoals bedoeld in het Document Eind- en Toetstermen Senior OCE-deskundige (EXA-OCE.011) en dat dit op eerste verzoek van de Examencommissie met bewijstukken zal worden aangetoond. Indien de kandidaat niet in dienst is van de deelnemer, dient een getekende Verklaring van geen bezwaar conform {Document Senior OCE-Deskundige} bij de aanmelding te worden gevoegd.* *
De rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanmelder (deelnemer of derde in de hoedanigheid van werkgever) verklaart door ondertekening van dit formulier dat de kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar projectervaring als OCE-deskundige zoals bedoeld in het Document Eind- en Toetstermen Senior OCE-deskundige (EXA-OCE.011) en dat dit op eerste verzoek van de Examencommissie met bewijstukken zal worden aangetoond. Indien de kandidaat niet in dienst is van de deelnemer, dient een getekende Verklaring van geen bezwaar conform Document Senior OCE-Deskundige bij de aanmelding te worden gevoegd.*
Ondertekening en akkoord,

Ondertekening en akkoord,

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondertekenaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt zoals beschreven in de {privacyverklaring}. Tevens gaat aanmelder/werkgever door ondertekening / verzending van dit formulier akkoord met de Examenvoorwaarden en -tarieven zoals deze gelden ten tijde van de verzending / ondertekening van dit formulier.* *
Door ondertekening van dit formulier verklaart ondertekenaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring. Tevens gaat aanmelder/werkgever door ondertekening / verzending van dit formulier akkoord met de Examenvoorwaarden en -tarieven zoals deze gelden ten tijde van de verzending / ondertekening van dit formulier.*
Verzenden

Hulp nodig?

Heeft u vragen of komt u er niet uit?
Wij helpen u graag.

 

0345-471394       Stuur een mail

Documenten
Senior OCE-deskundige
Eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Documenten
Nieuw catalogus artikel
Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.