Inschrijven examen Assistent OCE-deskundige

Wijzig examen
Examendatum
Aanvang
Vrijdag 01 november 2019
09:00

Een persoon die zich wil bekwamen in het OCE vak, begint als Assistent OCE-deskundige. Het accent van dit deskundigheidsniveau ligt op het uitvoeren van detectie. Daarnaast beschikt de Assistent OCE-deskundige over basiskennis op het gebied van explosieve stoffen, munitieherkenning (op het niveau van de 16 hoofdgroepen) en het lokaliseren en laagsgewijs ontgraven van CE. De Assistent OCE-deskundige werkt altijd onder de directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de OCE-deskundige. Een uitzondering hierop is het computerondersteund detecteren. Dit mag onder voorwaarden (zie WSCS-OCE) door twee Assistent OCE-deskundigen worden uitgevoerd.

Het examen Assistent OCE-deskundige bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen en een examenonderdeel CE-herkenning. Voor de Assistent OCE-deskundige geldt geen ervaringseis. De examenkandidaat hoeft vooraf ook niet te beschikken over het certificaat Basiskennis OCE. Tijdens het examen worden wel de eind- en toetstermen Basiskennis OCE afgetoetst. Indien de kandidaat reeds over een certificaat Basiskennis OCE beschikt, hoeven deze examenopgaven niet te worden gemaakt.

examendatum
Gegevens aanmelder

Gegevens aanmelder

Is deelnemer van Stichting Examinering OCE

Is deelnemer van Stichting Examinering OCE

Ja *
Ja *
Nee *
Nee *
Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *
Overige gegevens worden overgenomen van de deelnemersovereenkomst

Overige gegevens worden overgenomen van de deelnemersovereenkomst

Gegevens kandidaat

Gegevens kandidaat

Kandidaat is een ZZP'er
Kandidaat is een ZZP'er
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres
Examen gegevens

Examen gegevens

Type examen

Type examen

Initieel / hercertificering theorie-examen *
Initieel / hercertificering theorie-examen *
Herkansing theorie-examen *
Herkansing theorie-examen *
In welke taal wilt u het examen maken
Ondertekening en akkoord,

Ondertekening en akkoord,

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondertekenaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt zoals beschreven in de {privacyverklaring}. Tevens gaat aanmelder/werkgever door ondertekening / verzending van dit formulier akkoord met de Examenvoorwaarden en -tarieven zoals deze gelden ten tijde van de verzending / ondertekening van dit formulier.* *
Door ondertekening van dit formulier verklaart ondertekenaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring. Tevens gaat aanmelder/werkgever door ondertekening / verzending van dit formulier akkoord met de Examenvoorwaarden en -tarieven zoals deze gelden ten tijde van de verzending / ondertekening van dit formulier.*
Verzenden

Hulp nodig?

Heeft u vragen of komt u er niet uit?
Wij helpen u graag.

 

0345-471394       Stuur een mail

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.