Inschrijven examen OCE-deskundige

Wijzig examen
Examendatum
Aanvang
Vrijdag 07 juni 2019
09:00

De vervolgstap is die van OCE-deskundige. Dit deskundigheidsniveau richt zich op het herkennen, benaderen en identificeren van CE en het tijdelijk veiligstellen van de situatie. Daarnaast beschikt de OCE-deskundige over basiskennis betreffende de omgang met (andere) bodemvreemde stoffen en objecten en de relevante wet- en regelgeving. De OCE-deskundige is belast met het benaderen en identificeren van CE en het tijdelijk veilig stellen van de situatie. De Assistent OCE-deskundige assisteert hem daarbij. De werkzaamheden vinden altijd plaats onder eindverantwoordelijkheid van de Senior OCE-deskundige, die daarvoor altijd op de projectlocatie aanwezig is en bij vragen / onduidelijkheden snel ter plaatse kan zijn.

Het examen OCE-deskundige is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over het certificaat Assistent OCE-deskundige. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over minimaal twee jaar projectervaring als Assistent OCE-deskundige, waarin op een aantoonbare wijze ervaring is opgedaan met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces.

Het examen OCE-deskundige bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen en een examenonderdeel CE-herkenning.

examendatum
Gegevens aanmelder

Gegevens aanmelder

Is deelnemer van Stichting Examinering OCE

Is deelnemer van Stichting Examinering OCE

Ja *
Ja *
Nee *
Nee *
Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *
Overige gegevens worden overgenomen van de deelnemersovereenkomst

Overige gegevens worden overgenomen van de deelnemersovereenkomst

Gegevens kandidaat

Gegevens kandidaat

Kandidaat is een ZZP'er
Kandidaat is een ZZP'er
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres
Examen gegevens

Examen gegevens

Type examen

Type examen

Let op: klik hier voor het plannen van praktijkexamens, inclusief onderdeel CE-herkenning

Let op: klik hier voor het plannen van praktijkexamens, inclusief onderdeel CE-herkenning

Initieel / hercertificering theorie-examen *
Initieel / hercertificering theorie-examen *
Herkansing theorie-examen *
Herkansing theorie-examen *
Kandidaat beschikt over certificaat Assistent OCE-deskundige (alleen bij initieƫle inschrijving):

Kandidaat beschikt over certificaat Assistent OCE-deskundige (alleen bij initieƫle inschrijving):

Certificaat Assistent OCE-deskundige met nummer *
Certificaat Assistent OCE-deskundige met nummer *
Kandidaat beschikt over certificaat OCE-deskundige (alleen bij hercertificering):

Kandidaat beschikt over certificaat OCE-deskundige (alleen bij hercertificering):

Certificaat OCE-deskundige met nummer *
Certificaat OCE-deskundige met nummer *
Verklaring voldoen aan ervaringseis

Verklaring voldoen aan ervaringseis

De rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanmelder (deelnemer of derde in de hoedanigheid van werkgever) verklaart door ondertekening van dit formulier dat de kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar projectervaring als Assistent OCE-deskundige zoals bedoeld in het {Document Eind- en Toetstermen OCE-deskundige (EXA-OCE.010)} en dat dit op eerste verzoek van de Examencommissie met bewijstukken zal worden aangetoond. Indien de kandidaat niet in dienst is van de deelnemer, dient een getekende Verklaring van geen bezwaar conform Document OCE-Deskundige bij de aanmelding te worden gevoegd.* *
De rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanmelder (deelnemer of derde in de hoedanigheid van werkgever) verklaart door ondertekening van dit formulier dat de kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar projectervaring als Assistent OCE-deskundige zoals bedoeld in het Document Eind- en Toetstermen OCE-deskundige (EXA-OCE.010) en dat dit op eerste verzoek van de Examencommissie met bewijstukken zal worden aangetoond. Indien de kandidaat niet in dienst is van de deelnemer, dient een getekende Verklaring van geen bezwaar conform Document OCE-Deskundige bij de aanmelding te worden gevoegd.*
Ondertekening en akkoord,

Ondertekening en akkoord,

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondertekenaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt zoals beschreven in de {privacyverklaring}. Tevens gaat aanmelder/werkgever door ondertekening / verzending van dit formulier akkoord met de Examenvoorwaarden en -tarieven zoals deze gelden ten tijde van de verzending / ondertekening van dit formulier.* *
Door ondertekening van dit formulier verklaart ondertekenaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring. Tevens gaat aanmelder/werkgever door ondertekening / verzending van dit formulier akkoord met de Examenvoorwaarden en -tarieven zoals deze gelden ten tijde van de verzending / ondertekening van dit formulier.*
Verzenden

Hulp nodig?

Heeft u vragen of komt u er niet uit?
Wij helpen u graag.

 

0345-471394       Stuur een mail

Documenten
OCE-deskundige
Eind- en toetstermen OCE-deskundige
Documenten
Nieuw catalogus artikel
Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.