Senior OCE-deskundige

Aan de rechterkant vindt u het document Eind- en toetstermen.


Toelichting op de laatste wijzigingen document Eind en toetstermen:

December 2015 / Oktober 2016

In het document is naast tekstuele wijzigingen ook een aanpassing gedaan op het theorie examen op de open vragen over de samenstelling en constructie van  CE. Tevens is Bijlage 2 met de opsomming van CE bijgewerkt. 


December 2015 / Oktober 2016

Omdat de wijziging van versie 2015-01 van EXA-OCE.010 ook de implementatie van de aanstaande wijziging van het WSCS-OCE omvat, zal deze wijzigingsversie gelijktijdig met de wijzigingsversie van het WSCS-OCE inwerking treden. De inwerkingtreding van het WSCS-OCE loopt vertraging op.Om de invoering van de gewijzigde opzet van het examenonderdeel CE identificatie niet langer aan te houden, is besloten om dit onderdeel van de wijzigingen alvast in te voeren. Deze wijziging is neergelegd in het wijzigingsblad 5EXA-CIE.09533.D, inclusief een toelichting.

Naar aanleiding van de vaststelling en publicatie van het gewijzigde WSCS-OCE in juli 2016, zijn de Documenten eind- en toetstermen (versie 2015) op enkele detailpunten aangepast en vervolgens gewijzigd vastgesteld. Deze versie (oktober 2016) zal per 1 januari 2017 in werking treden. Klik hier voor de toelichting op de wijzigingen in de Documenten eind- en toetstermen ten opzichte van de versie 2015. 


November 2015

Document EXA-OCE.011 is integraal gewijzigd. Samengevat zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: aanpassing van de eind- en toetstermen mede naar aanleiding van wijzigingen in het WSCS-OCE; aanpassing van de toetsingsmethode, wijziging van de cesuur, het vervallen van MUST-vragen, wijzing van de opzet en inhoud van het onderdeel CE identificatie (aanpassing van het examenformulier Identificatie CE en aanpassingen in Bijlage 2). Verder zijn er tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen.Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.