Basiskennis OCE

Aan de rechterkant vindt u het document Eind- en toetstermen.


Toelichting op de laatste wijzigingen in het document Eind- en toetstermen:

Maart 2019:

Basiskennis OCE Plus is definitief toegevoegd aan het document. Tevens is de cesuur gelijk gesteld aan die van de overige theorie examens.


Juli 2018:

Op het huidige document Eind en toetstermen Basiskennis OCE is een aanvulling gedaan met het Plus deel. Dit deel gaat met name over wet en regelgeving. Het betreft een facultatief deel dat tot aan de dag van het examen aangemeld kan worden. Voordat er daadwerkelijk een examen wordt aangeboden zal er eerst een pilot gedraaid gaan worden voor dit examen. 


November 2015 / Oktober 2016

Op basis van evaluatie van de eind- en toetstermen zijn samengevat de volgende wijzigingen doorgevoerd: aanpassingen naar aanleiding van wijzigingen in het WSCS-OCE; aanpassing van de cesuur en vervallen van MUST-vragen; tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen.


Naar aanleiding van de vaststelling en publicatie van het gewijzigde WSCS-OCE in juli 2016, zijn de Documenten eind- en toetstermen (versie 2015) op enkele detailpunten aangepast en vervolgens gewijzigd vastgesteld. Deze versie (oktober 2016) zal per 1 januari 2017 in werking treden. Klik hier voor de toelichting op de wijzigingen in de Documenten eind- en toetstermen ten opzichte van de versie 2015.Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.